Bruk buss under Lerum Cup

Buss (3).jpg

Hovedutgangspunktet for bussane er ved Ingafossen i Sogndal som ligg ved Sogndal Stadion. For dei som bur på Kaupanger: for tider utenom direktebuss, må de nytte bussar og overgang via Sogndal. Sjå rutetabell.

Bussane stoppar elles ved desse overnattingsstadane: Gravensteinsgata Sogndal Sentrum, Sogndal Folkehøgskule (Vandrarheimen), Hafslo sentrum, og Vesterland.

All transport med bussane er gratis for dei med deltakarkort. 

Me oppmodar alle lag om å vere ute i god tid. Dette gjeld særskild lag som skal flytte seg frå ein arena til ein annan. 

Last ned bussrutene her.