Banar

Alle kampane, både innleiande og sluttspel er på 2x20 min., og vert spela på GRAS/KUNSTGRAS.

Banene for 7ar fotball er på omlag 40 x 60 meter og ligg i Sogndal og Kaupanger.
9ar bana er utstyrt med store mål, bortsett frå i 12 årsklassen 9ar fotball der ein nyttar 7ar mål.
Banene ligg i Sogndal, Kaupanger og Hafslo.

All transport til og frå banene og skulane brukt til overnatting, er gratis og går etter eigen ruteplan.

 

Baner: 7ar

SOGNDAL: 
S 1-5   Kvåle stadion
S 6       Sognahallen
S 7       Fosshaugane Campus

KAUPANGER: 
K 1          Kaupanger gras
K 2-3     Kaupanger kunstgras

HAFSLO: 
H 7-9  Moane
 

Baner: 9ar

SOGNDAL: 
S 8     Sognahallen
S 9     Fosshaugane Campus

KAUPANGER: 
S 4-5   Kaupanger Kunstgras

HAFSLO: 
H 1-6  Moane
 

BaneoversiktFor å sjå geografisk plassering av banene, klikk på kart over baner Lerum cup.