Banar

Alle kampane, både innleiande og sluttspel er på 2x20 min., og vert spela på GRAS/KUNSTGRAS.

Banene for 7ar fotball er på omlag 40 x 60 meter og ligg i Sogndal, Hafslo og Kaupanger.
9ar fotball vert spela frå 16m til 16m på store baner, med store mål, bortsett frå i 12 årsklassen 9ar fotball der ein nyttar 7ar mål.
Banene ligg i Sogndal, Kaupanger og Hafslo.
 

All transport til og frå banene og skulane brukt til overnatting, er gratis og går etter eigen ruteplan.

Baner: 7ar

Lerum 1-8 : Grasbaner for 7ar fotball på Hafslo
K1-K2: Grasbaner for 7ar på Kaupanger
SK Kunstgrasbane for 7ar ved Sogndal Stadion
 

Baner: 9ar

9ar vert spela frå 16m til 16m, med 11`ar mål og FULL Breidde( 12 årsklassa nyttar ein 7 ar mål)

H1-H2-H3-H4: Grasbaner for 9ar på Hafslo
KS: Kunstgrasbane for 9ar på Kaupanger
KK: Kunstgrasbane for 9ar på Kaupanger
SS: Grasbane for 9ar på Sogndal Stadion
FH: Kunstgrasbane for 9ar på Fosshaugane Campus - Sogndal
SH: Kunstgrasbane for 9 ar i Sognahallen-Sogndal
 

BaneoversiktFor å sjå geografisk plassering av banene, klikk på kart over baner Lerum cup.