BUSSOPPSETT

Hovedutgangspunktet for bussane er ved Ingafossen i Sogndal som ligg ved Sogndal Stadion.
 

SJEKK BUSSTIDER

Bussane går fra Sogndal til Kaupanger og Hafslo kvar time første buss 07:00. 
Retur kvar halve time, korresponderer slik at overgang i Sogndal er mogleg. 

Direktebuss fra Kaupanger til Hafslo kvar morgon 06:50


Av- og påstigning er mulig på desse plassane:
Gravensteinsgata (Sogndal Sentrum), Sogndal Folkehøgskule (Vandrarheimen), Vesterland, Kaupanger skule (inkl. Skogly), Kaupanger Idrettspark, Hafslo sentrum og Moane (baner Hafslo). 

All transport med bussane er gratis for dei med deltakarkort. 

Me oppmodar alle lag om å vere ute i god tid. Dette gjeld særskild lag som skal flytte seg frå ein arena til ein annan.