Deltakarkort

Lagsavgift                       kr. 1300,-   Utan betaling er ikkje påmelding gyldig

Deltakarkort A            kr. 1430,-   Frist for innmelding av kort og betaling er 20.mai
Deltakarkort B            kr.  750,-     Frist for innmelding av kort og betaling er 20.mai

F-kort                                kr. 800,-      (Som A-kort, men gjeld kun for trenarar,  lagleiarar og foreldre)  
                                                                       Minst ein vaksen   overnatte med laget (gjeld dei lag som bestiller A-kort)

Felles for alle deltakarkorta er:
Deltaking - T-skjorte - busstransport ++

Deltakar kort A inneheld i tillegg:
Alle måltider og overnatting på skule

Frist for påmelding av lag er 1.mai 2018

Frist for innmelding av deltakarkort er 20. mai. 2018
(Fordeling av overnatting for dei som har tinga A kort skjer når alle lag har lagt inn kva type deltakarkort dei skal ha)

Påmeldinga er bindande, og vert ikkje refundert i tilfelle forfall.
Ved forfall av einkeltdeltakarar vert 50% av deltakaravgifta refundert.

Turneringsprogrammet vert utsendt i byrjinga av juni.

Matkort: 
Det kan kjøpast eigne matkort under turneringa for kr. 600,-
Det er og moglegheit for å kjøpe enkeltvis frukost og middag.