Deltakarkort

Lagsavgift                       kr. 1300,-  Utan betaling er ikkje påmelding gyldig

Deltakarkort A            kr. 1410,-   Frist for innmelding av kort og betaling er 20.mai
Deltakarkort B            kr.  820,-    Frist for innmelding av kort og betaling er 20.mai

F-kort                               kr. 750,-  (Som A-kort, men gjeld kun for trenarar,  lagleiarar og foreldre)  Minst ein vaksen  må overnatte med laget( gjeld dei lag som bestiller A-kort)

Aktivitetskort              kr. 75 ,- for 5 klipp - Kjøp aktivitetskort her

Felles for alle deltakarkorta er:
Deltaking – T-skjorte – diplom - busstransport– diskotek – rabatt på kino- svømmebasseng i Sogndal Idrettshall(reserverast i sekreteriat)

Deltakar kort A inneheld i tillegg:
Alle måltider og overnatting på skule

 

Frist for påmelding av lag er 1.mai 2018

Frist for innmelding av deltakarkort er 20. mai. 2018 ( Fordeling av overnatting for dei som har tinga A kort skjer når alle lag har lagt inn kva type deltakarkort dei skal ha)

Påmeldinga er bindande, og vert ikkje refundert i tilfelle forfall.
Ved forfall av einkeltdeltakarar vert 50% av deltakaravgifta refundert.

Turneringsprogrammet vert utsendt i byrjinga av juni.

Matkort: 
Det kan kjøpast eigne matkort under turneringa for kr. 600,-
Det er og moglegheit for å kjøpe enkeltvis frukost og middag.