Foreldreovernatting Lerum Cup

Studenthybler i Sogndal som kan leigast i samband med Lerum Cup 2017.

Leige gjeld frå torsdag 29.juni til søndag 2.juli.

Dette overnattingstilbudet er for foreldre som ønskjer enkel innlosjering, og har problem med å skaffe seg overnatting under Lerum Cup 2017.

Det kan maks bu 2.stk pr. hybel, prisen er kr.1500,- ( prisen er lik om det bur 1 eller 2 personar i hybelen, men spesifiser antal som skal bu i hybelen når du har kjøpt produktet på mail til: lerumcup@sogndalfotball.no (dette pga av brannsikkerhet og at vi som arrangør må vite eksakt antal pr.hybel)

Om Hyblane:
Hyblane høyrer til større hus/blokk som til vanleg blir nytta av studentar.

* Studentheimen: http://www.sisof.no/studentheimen/

* Stedjeåsen: http://www.sisof.no/stedjesen/

* Elvatunet: http://www.sisof.no/elvatunet/

Pr.dags dato har vi 40 disponible hyblar som er fordelt på plassane ovanfor, der vi fordeler der det er ledig kapasitet.

Lerum Cup ønskjer å presisere at hyblane som me leiger ut er tomme rom utan inventar( utan seng/madrass ). Hyblane har tilgang på bad, dusj og enkle kjøkkenfasilitetar som du delar med andre som bur i same hybelhus. Dette betyr at liggeunderlag/sovepose ect må medbringast sjølv.

I utleigeperioden vil det også bu studentar i desse hybelhusane( Studentheimen, Stedjeåsen og Elvatunet)

For dei av dykk som ønskjer å bu i same området( same hybelhus) spesifiser også dette på mail etter du har kjøpt produktet.

Fordeling av hyblar er klart torsdag 1.juni og vil bli sendt ut pr.mail til dei som har kjøpt dette produktet.

Trykk på link under for å kjøpe dette produktet:

NB! Produkt er UTSOLGT

 http://sogndalfotball.ticketco.no/foreldreovernatting_lerum_cup_2017


Camping under Lerum Cup 2017

Me har fått i stand ei avtale med Stedje Camping i Sogndal, som vil ha moglegheit til å ta imot campingvogner og biler, samt folk som vil nytte telt til overnatting. Stedje Camping ligg idyllisk til på sjøkanten med kort veg til alle fasiliteter i Sogndal.

For booking av plass ta kontakt med Stedje Camping på mail: stedje.cupcamp@gmail.com 

 

Anna overnatting

Sjekk ut  http://www.sognefjord.no/
Der finn ein ulike overnattingsalternativ  i Indre Sogn.(søk på  Luster Kommune og Sogndal Kommune)

Ønskjer du å leige privat bustad som hus eller leilighet anbefalar me deg å sjekke ut vår facebook side ved å like lerum cup. Her er det ein del private som leiger ut sin heim under årets Lerum Cup