Innkvartering

Alle deltakarane på Lerum Cup som bestiller A-kort blir innkvartert på skular.

I 2018 nyttar vi skular i Sogndal og på Kaupanger (10.min unna Sogndal sentrum)

Fordeling av kor dei ulike laga skal bu skjer i byrjinga av juni.