Kart over cupområde

Baneoversikt

Hafslo

Hafslo er hovudarenaen under Lerum Cup og ligg i Luster kommune. Frå Sogndal kjøyrer du RV55 mot Sognefjellet og tek av når du kjem til Hafslo mot Veitastrondi. Kjøyreturen tek ca 20 min utan trafikk.

Kaupanger

Kaupanger idrettspark har full aktivitet under heile turneringa og B-sluttspelet i alle klassar foregår her. Frå Sogndal kjøyrer du RV5 mot Lærdal og tek av 500 meter etter Vesterland feriepark. Kjøyreturen tek ca 10 min utan trafikk.