Program  for Lerum Cup 2016  

TORSDAG
Kl
29. juni
Kl 10:00 Butikkane i Sogndal er opne
Kl 17:00 Aktivitetsparken i sentrum er open
Kl 19:00 Kveldsmat (Høgskulekantina Sogndal)
 
FREDAG
Kl
24. juni
Kl 06:30-10:00 Frukost vert servert for alle med deltakarkort A og A+
Kl 08:00-08:01 Innleiande kampar i Lerum Cup på alle arenaer.
Kl 08:00-18:00 Intersport sitt salstelt held open på Hafslo
Kl 10:00-19:00 Lustrabadet held ope
Kl 10:00-23:00 Tivoli i Sogndal sentrum
Kl 10:00-23:00 Amfi Sogningen held nattope
Kl 13:00-21:30 SogndalBui
Kl 16:00-20:00 Middag for alle med deltakarkort A og A+ - TACO
Kl 19:00-21:00 Treningskamp : Sogndal - Brann på Fosshaugane Campus
Kl 23:15-23.16 Siste avgang med buss frå Sogndal
 
LAURDAG Kl
25. juni
Kl 06:30-10:00 Frukost vert servert for alle med deltakarkort A og A+
Kl 08:00-08:01 Innleiande kampar i Lerum Cup på alle arenaer
Kl 08:00-21:30 Intersport sitt salstelt held open på Hafslo
Kl 10:00-16:00 Bygdas butikkar held opent
Kl 10:00-18:00 Amfi Sogningen held opent
Kl 10:00-19:00 Lustrabadet held ope
Kl 10:00-23:00 Tivoli i Sogndal sentrum
Kl 13:00-18:00 SogndalBui
Kl 15:30-15:31 Sluttspel i Lerum Cup
Kl 16:00-20.00 Middag for alle med deltakarkort A og A+ - HAMBURGAR
Kl 19:00-22:30 SOHO disco på Quality Hotel Sogndal - for alle deltakarar
Kl 23:15-23:16 Siste avgang med buss frå Sogndal.
 
 
SØNDAG Kl
26. juni
Kl 06:30-10:00 Frukost vert servert for alle med deltakarkort A og A+
Kl 08:00-15:00 B-Sluttspel i Lerum Cup på Kaupanger
Kl 08:00-17:00 Intersport sitt salstelt held open på Hafslo
Kl 08:00-18:00 Kampar i Lerum Cup
Kl 08:00-18:00 A-Sluttspel i Lerum Cup
Kl 08:30-15:30 Premieutdeling på Hafslo og Kaupanger
Kl 10:00-17:00 Lustrabadet held ope