Servering

Til alle med deltakarkort  A tilbyr vi følgjande servering:

Fredag:
Kveldsmat kl. 20.00-23.00
(Høgskulekantina Sogndal)
 

Laurdag: 
Frukost kl. 06.30-10.00
Lunsj: alle må lage lunsjpakke.
Middag kl. 16.00-20.00    

Søndag:
Frukost kl. 06.30-10.00
Lunsj: alle må lage lunsjpakke.
Middag kl. 17.00-21.00

Mandag:
Frukost kl. 07.00-10.00


Frukost vert servert i gymsalen på Kaupanger og Høgskulekantina i Sogndal. Vertskap informerer.

Middag vert laurdag og søndag servert i Høgskulekantina i Sogndal  for alle med deltakarkort A og F  uansett kvar dei bur. Sjå eigen info for kvar einkelt skule.


MATKORT KAN KJØPAST I SEKRETARIATET FOSSHAUGANE CAMPUS. PRIS KR. 750,- 
Det er og moglegheit for å kjøpe enkeltvis frukost og middag.